Årsaker til at du bekymrer deg overdrevent mye

Mental helse Smakebiter

| Skriv en kommentar

Snakk mindre om det
Dette innlegget hører til boken Snakk mindre om det av Line Rustberggaard

Denne boken er for alle som opplever at bekymringene tar overhånd, og ønsker å bekymre seg mindre. 

Les mer

I terapirommet er de fleste jeg snakker med opptatt av hvorfor de bekymrer seg så mye. De har en antagelse om at dersom de bare kan finne årsaken, kommer de til å bli kvitt problemet med overdreven bekymring. Dette er som regel en feilantagelse. Du trenger ikke dukke ned i all verdens mulige barndomstraumer for å bekymre deg mindre. Du trenger kun å følge den oppskriften jeg etter hvert skal gi deg. Det å bekymre seg mindre, er mulig for alle, men det krever trening, på samme måte som du må trene for å bli god til å spille piano, danse salsa eller spille sjakk. Noen har selvsagt et større medfødt talent for disse aktivitetene, slik også noen har lettere for å la være å bekymre seg, men dette bør ikke ta fra deg lysten til å bli mer bekymringsfri. Med litt innsats kan du også bekymre deg mindre.

Å lete etter årsaker til bekymring vil ikke gjøre deg mer bekymringsfri. Det er noen få unntak, som jeg bør nevne. Dersom du er utsatt for vold eller trusler, og bekymrer deg for dette, eller har plagsomme minner om noe traumatisk, oppfordrer jeg deg til å søke profesjonell hjelp. Da trenger du noe annet enn det denne boken tilbyr.

Selv om leting etter årsak ikke hjelper deg, kan det være at du fremdeles ønsker få en forståelse av hva som kan ha påvirket deg til å bekymre deg store deler av tiden. Kanskje trenger du denne innsikten for å klare å bekymre deg mindre?

Tidligere hendelser/enkelt-traumer
Du har opplevd noe traumatisk som skremte deg. Kanskje har du blitt overfalt eller ranet, vært i en ulykke mistet noen du er glad, blitt sveket eller lurt av noen du stoler på.

Det å bekymre seg er et forsøk på å avverge at det skal skje på nytt.

Lært adferd
Du er vokst opp med en eller to foreldre som har fortalt deg om alle farer og alt du må passe deg for til enhver tid. Kanskje har en eller begge foreldrene dine så sterke bekymringer at det er ting dere ikke kan gjøre, eller må unngå. Over tid har du lært å forholde deg til verden på samme måte. Det å bekymre seg er et forsøk på å beskytte seg mot farer.


Du er «vaktbikkja»
En eller annen gang i dine forfedres historie, var det svært nyttig å oppdage trusler før de oppstod. Kanskje er du avkom etter noen som hadde denne funksjonen? Han eller hun som skulle varsle gruppa om at et farlig dyr eller annen trussel var på vei. Kanskje har du nettopp derfor et mer sensitivt nervesystem, og responderer raskere på det som kan tolkes som en fare.

Oppvekst under uforutsigbare betingelser
Du kan ha vokst opp med en eller to foreldre som er uforutsigbare. Kanskje drakk en eller begge mye alkohol, ruset seg, hadde truende adferd eller skiftende humør. Som barn prøver vi å skape mening i det som skjer rundt oss, og det å se for deg hva som kan skje er et forsøk på å ta kontroll over noe som er uforutsigbart og utrygt. Det å bekymre seg gir en illusorisk opplevelse av kontroll.

En av grunnene til at du bekymrer deg mye, er kanskje at du en eller annen gang har erfart at det har vært nyttig å bekymre seg. Kanskje tror du at bekymringene dine hjalp deg til å avverge en fare, eller til å legge merke til en feil før det var for sent? Eller kanskje tenker du at bekymringer beskytter deg mot sykdom eller skuffelser? Dersom du bekymrer deg overdrevent mye, er det sannsynlig at du tenker at det er noen fordeler knyttet til det. Dette er tema i neste kapittel.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv
Handlekurven din er tom
Se våre bøker
0