Hva er matsug eller cravings?

| Skriv en kommentar

Cravings eller matsug
Cravings – slik får du kontroll over matsuget
Dette innlegget hører til boken Cravings av Lise Sofie Nøss

Ta innersvingen på matsuget. Få kunnskapen du trenger for å forstå egen atferd, innsikt i dine egne vaner og uvaner når det kommer til mat.

Les mer

Cravings blir ofte referert til som «en intens lyst til å konsumere en viss type mat som er vanskelig å motstå». Cravings er ikke det samme som følelsen av sult, som kan bli tilfredsstilt av hvilken som helst mat. Det finnes ikke et etablert begrep for cravings på norsk, men i denne boka blir ordet «matsug» brukt gjennomgående, og tillagt samme definisjon som begrepet cravings på engelsk.

Det vi vet (eller tror vi vet) om kosthold, vet vi gjennom studier. Når dette er kilden, er det viktig å poengtere at det er flere svakheter ved studier gjort på cravings. I forskning blir matsug som regel målt på to ulike vis. Enten gjennom å måle atferd hos en person, eller ved deltagerens selvrapporterte oppfatning av matsug. Svakheter ved den førstnevnte målemetoden er at den ikke tar individets tanker og opplevelser i beregning. I tillegg skiller den ikke mellom det å ha matsug, og det å være fysisk sulten. De fleste studiene bruker derfor en subjektiv målemetode: selvrapportering. Her svarer deltagerne selv på spørsmål enten fra tidligere (retrospektiv) eller mens matsuget pågår (prospektivt). En svakhet med denne metoden er at skillet mellom det å ha lyst på noe og det å ha matsug kan være diffust. Metoden er derfor avhengig av en grundig forklaring av hva matsug er. Grunnet svakhetene i begge metoder vil en kombinasjon av disse målene være optimalt. Ulike studier har også en ulikbeskrivelse av ordet – cravings for en person i et engelskspråkelig land kanbety noe annet enn hos noen i et annet land som kanskje ikke har det ordet. En god (og felles) forklaring på ordet er derfor essensielt når en skal trekke konklusjoner fra flere studier.

Vi i Norge forbinder ofte cravings som søtsug, det å ha lyst på noe søtt. Sjokolade er den matvaren flest kvinner har matsug etter. Når det er sagt, så gjelder dette for populasjonen som oftest blir studert, nemlig kvinner i den vestlige verden. I andre kulturer stemmer ikke dette; kvinner fra andre kulturer rapporterer ikke det samme matsuget. Japanske kvinner har hyppigere matsug på ris, og kun 6 % av egyptiske kvinner har matsug etter sjokolade. Dette tyder på at kultur spiller en vesentlig rolle, og at denne lysten er avhengig av preferanser, tilgjengelighet og vaner.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv
Handlekurven din er tom
Se våre bøker
0